Dopłaty do nawadniania

2020-05-26 Tanake

Przypominamy Państwu o możliwości ubiegania się o dotacje na nawadnianie w ramach rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014–2020, uruchomiła ten program pomocy we wrześniu 2019 roku. W bieżącym roku nabór wniosków zaplanowano w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2023. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą w ten sposób otrzymać zwrot znacznej części wydatków poniesionych na nawadnianie!

Oferujemy Państwu pomoc w postaci doboru odpowiedniej instalacji nawadniającej dla Państwa uprawy. Jesteśmy bezpośrednim importerem wielu czołowych producentów systemów nawadniających na świecie i posiadamy szeroki asortyment materiałów, pozwalający na skompletowanie dowolnego systemu zraszającego, czy kroplującego.

Dla kogo pomoc?

O dofinansowanie może ubiegać się każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha.

Jakie inwestycje?

Inwestycje mogą być realizowane w trzech następujących obszarach:

– ulepszenie już istniejących instalacji nawadniających,

– powiększenie obszaru nawadniania,

– jednoczesne powiększenie obszaru nawadniania wraz z ulepszeniem już istniejących instalacji.

Co można sfinansować?

– wykonanie ujęć wody,

– zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,

– budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym:

– wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,

– zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem,

– budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,

– opłaty za patenty lub licencje

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Pomoc realizowana będzie w formie refundacji 50% kosztów inwestycji, a w przypadku młodego rolnika – 60%. Minimalna wartość poniesionych kosztów musi być wyższa od kwoty 15 tys. zł.

Czas realizacji inwestycji

Inwestycja musi zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy.

Każda realizowana inwestycja musi być wyposażona w system monitorowania zużycia wody, a w przypadku inwestycji ulepszających już istniejące instalacje beneficjent będzie musiał wykazać się uzyskaniem oszczędności wody na poziomie min. 10%.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-nawadniania

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia merytorycznego w zakresie doboru i zakupu odpowiedniej instalacji nawadniającej zapraszamy do współpracy!

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 (22) 336 90 40 lub
Napisz do nas