Technika szklarniowa

KOMPUTERY STERUJĄCE

Komputery sterujące zapewniają kompleksową kontrolę procesów nawadniania i nawożenia oraz parametrów klimatu w obiektach szklarniowych. Podstawowym ich zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków dla wzrostu roślin. Działają one w pełni automatycznie. Uwzględniając zachodzące zmiany w otaczających uprawę warunkach, komputer nieustannie dokonuje korekty w ustawieniach sterowanych urządzeń. Poprawna praca systemu sterowania przekłada się w prosty sposób na osiąganą przez ogrodnika wysoką efektywność produkcji.

Poprzez instalację pomiarową komputer zbiera dane ze szklarni objętych sterowaniem, mierzy również poziom czynników zewnętrznych (stacja meteo). Na podstawie uzyskanych informacji i na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkownika, komputer nieustannie przeprowadza stosowne obliczenia i dokonuje korekty ustawień urządzeń wykonawczych. Wynikiem pracy komputera jest taki dobór ustawień, który zapewnia uprawie warunki najwyższej efektywności produkcyjnej roślin.

blank
blank

Każdy system sterowania ma indywidualnie dobraną instalację pomiarową i oprogramowanie sterujące. Stopień złożoności systemu wynika bezpośrednio z potrzeb konkretnego obiektu, uwzględnia również preferencje klienta. Oczywiście istnieje możliwość rozbudowy systemów już funkcjonujących. Komputer można wzbogacić o sterowanie kolejnymi obiektami lub dodać nowe funkcje sterujące.

Łatwość wprowadzania danych do systemu i przeglądania odczytanych wartości zapewnia oprogramowanie Synopta instalowane na komputerze typu PC, pracujące w środowisku Windows. Program daje duży komfort pracy z systemem sterującym, umożliwia zbieranie dużej ilości danych z uprawy, ich archiwizację oraz obróbkę. Można z nich tworzyć zestawienia tabelaryczne i graficzne (wykresy).

Komputer sterujący CX500 | Komputer sterujący MultiMa | System sterujący HortiMaX-Go!

blank
blank

MIESZALNIKI NAWOZOWE

Nowoczesne ogrodnictwo szklarniowe opiera się głównie na technologii upraw bezglebowych, gdzie podłożem dla wzrostu roślin jest wełna mineralna, substrat kokosowy, keramzyt, trociny drzewne, itd. Podłoża te, w odróżnieniu od gleby, nie posiadają składników pokarmowych, dlatego tak wysoce znaczące jest odpowiednie przygotowanie pożywki, czyli mieszaniny wody z koncentratami nawozowymi. Tę rolę pełnią w systemie fertygacji mieszalniki nawozowe, od których wymaga się wysokiej precyzji i niezawodności działania.

Mieszalniki wyposażone są między innymi w pompę tłoczącą, komputer sterujący, czujniki pomiarowe, zbiornik mieszający oraz układy ssące do poboru koncentratów nawozowych i kwasu/zasady. Wszystkie elementy zabudowane są na ramie wykonanej ze stali nierdzewnej.
Występuje kilka modeli urządzenia. Różnią się one pomiędzy sobą parametrami hydraulicznymi oraz możliwościami programowymi komputera sterującego. Prostsze modele przeznaczone są do mniej wymagających upraw, zaś urządzenia o bardziej rozbudowanej konstrukcji obsługują systemy z obiegami zamkniętymi, systemy wymagające zróżnicowanego nawożenia, systemy z kilkoma zestawami pompowymi, itd. Mogą współpracować z wieloma typami instalacji nawadniających. Ich wyposażenie jest zawsze dostosowywane do charakteru upraw prowadzonych w danym gospodarstwie.

blank
blank

Mieszalniki mogą współpracować z oprogramowaniem Synopta. Program ten daje duży komfort pracy z urządzeniem, umożliwia zdalne sterowanie i zbieranie dużej liczby danych z uprawy, ich archiwizację i obróbkę. Pozwala między innymi na tworzenie zestawień w formie tabel i wykresów.

Mieszalnik nawozowy FertiMix 500 | Mieszalnik nawozowy MidiMix | Mieszalnik nawozowy MIX 10

blank

OPROGRAMOWANIE SYNOPTA

Synopta to oprogramowanie przeznaczone do obsługi komputerów firmy HortiMax. Ułatwia ono obsługę systemów sterujących, pozwala na łatwe wprowadzanie danych i umożliwia podgląd bieżących zmian zachodzących w systemie sterowania. Oprogramowanie jest dostępne w polskiej wersji językowej. Zawiera system pomocy, w którym zamieszczono dokładne opisy wyjaśniające znaczenie poszczególnych parametrów. Obok opisów znajdują się również wartości zalecanych ustawień.

Dane z komputerów sterujących, zbierane ze szklarni i stacji meteo, zapisywane są na twardym dysku komputera PC. Synopta notuje także wszystkie wprowadzane zmiany danych i komunikaty generowane przez system, można więc w każdej chwili do nich wrócić. Wyświetla również komunikaty alarmowe wysyłane przez komputery sterujące, gdy zaistnieją jakieś nieprawidłowości w systemach regulacji.

blank
blank

Zgromadzone dane mogą być prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej. Użytkownik wybiera interesujące go parametry i dodaje je do zestawienia. Może też konfigurować wygląd tworzonych zestawień dostosowują je do swoich preferencji. Okres czasu, z którego brane są dane jest również dowolny.
Oprogramowanie ma postać modułową. Moduł podstawowy może być w dowolnym czasie rozszerzony o inne moduły, z których każdy daje określony pakiet możliwości użytkowych.

Synoptę instaluje się na jednej lub kilku stacjach roboczych. Umożliwia to dostęp do systemu z różnych miejsc, pod warunkiem, że stacje te połączone są w sieć. Standardowo licencja jest przeznaczona tylko dla jednego użytkownika.
W przypadku gdy zaistnieje potrzeba obsługi kilku stacji przez wielu użytkowników w tym samym czasie, konieczna jest dodatkowa licencja.

blank
Ramiona_zraszajace_1

RAMIONA ZRASZAJĄCE

Ramiona zraszające zapewniają bardzo dużą dokładność podlewania. Umożliwia to oszczędne gospodarowanie wodą. Bogaty wybór urządzeń opcjonalnych pozwala na zaprojektowanie i wykonanie deszczowni ściśle odpowiadającej wymaganiom danej uprawy. W zależności od rodzaju produkcji ogrodniczej i oczekiwań użytkownika dotyczących sposobu nawadniania możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów rur nawadniających i kilku typów dysz zraszających.
Konstrukcja ramion wykonana jest z trwałych, sprawdzonych w warunkach upraw ogrodniczych materiałów.

Ramię szklarniowe to urządzenie napędzane silnikiem elektrycznym, poruszające się po podwieszonej do konstrukcji cieplarni szynie jezdnej. Ramię wyposaża się zazwyczaj w dwa rodzaje dysz zraszających, w tym dysze drobnokropliste służące do wykonywania zabiegów ochronnych, ale także do schładzania roślin. Przy pomocy ramienia można także realizować nawożenie dolistne. Ramię może posiadać sterownik pozwalający na zaprogramowanie automatycznych startów zegarowych lub na uruchamianie zraszania sygnałem z zewnętrznego komputera sterującego.

blank
blank

Wyróżnia się dwa podstawowe typy ramion szklarniowych różniące się między sobą sposobem zasilania. Pierwszy z nich to doprowadzenie wody do dysz zraszających elastycznym wężem gumowym podwieszanym punktowo do toru jazdy. Wąż umieszczony jest w uchwytach przegubowych przesuwających się po szynie, odpowiednio do aktualnego położenia ramienia. Drugi sposób to zasilanie realizowane przy pomocy rury PE ułożonej na torze jazdy i wyposażonej w wózek z rolkami.

Ramiona polowe to urządzenia o konstrukcji nośnej wykonanej w formie kratownicy, z solidnych elementów stalowych. Rury konstrukcyjne służą jednocześnie do przesyłu wody. System linek naciągowych zapewnia właściwą sztywność deszczowni, co pozwala na stabilną jazdę urządzenia. Na wybranej stronie ramienia instalowane jest koło podporowe. Konstrukcja kratowa oparta jest na mocnej podstawie stanowiącej jednostkę napędową wyposażoną w przekładnię i silnik elektryczny.

blank
blank

Ramię polowe wyposaża się zwykle w dwa rodzaje dysz zraszających: grubokropliste do nawadniania i drobnokropliste do wykonywania oprysków. Istnieje też możliwość zamontowania innych końcówek dozujących wodę, np. wylewek, czy rury prysznicowej. Szeroki zakres regulacji prędkości przejazdu pozwala na dostosowanie podawanej dawki wody do aktualnych potrzeb roślin.

Ramiona zraszające szklarniowe  Opis
Ramiona zraszające polowe  Opis

blank

WENTYLATORY RECYRKULACYJNE

W dużych obiektach szklarniowych często występują różnice w rozkładzie temperatury i wilgotności. Ujednolicenie tych warunków można uzyskać stosując wentylatory wymuszające ruch powietrza. Dobrej klasy urządzenia muszą charakteryzować się niezawodnością, cichą pracą, niskim zużyciem energii i budową dostosowaną do pracy w warunkach szklarniowych. Cechuje je więc kompaktowa budowa i wysoka klasa izolacyjności. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można wyposażyć w obustronne kratki ochronne.

Na upalne dni, gdy pojawia się konieczność zredukowania temperatury i podniesienia wilgotności w cieplarni, do wentylatorów można zastosować system dysz niskociśnieniowych (dot. wybranych modeli). Dysze rozpraszają wodę na małe kropelki, które szybko rozprowadzane są po cieplarni dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza. Na jednym wentylatorze montowanych jest standardowo 8 dysz. Liczbę tę można zmniejszyć dostosowując ją do lokalnych warunków. Dysze mocuje się na kratkach osłonowych wentylatora i łączy wężykami. Można je łatwo demontować i w razie potrzeby przenosić.

blank
blank

Instalacja wentylatorów w szklarni powinna być poprzedzona wykonaniem schematu rozmieszczenia i doborem wydajności urządzeń. Podwiesza się je do konstrukcji cieplarni na łańcuchach lub na profilach metalowych.
Praca systemu może zostać zautomatyzowana i zintegrowana z systemem kontroli klimatu. Wentylatory można wyposażyć w regulatory umożliwiające zmianę prędkości obrotowej silnika i tym samym kontrolować intensywność recyrkulacji powietrza w obiekcie.

Wentylatory Multifan

Zamglawianie_1

ZAMGŁAWIANIE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Wysokociśnieniowy system zamgławiający zapewnia bardzo dokładną regulację wilgotności względnej w szklarniach i tunelach foliowych oraz pozwala na obniżanie temperatury powietrza wewnątrz obiektów. Został on opracowany specjalnie dla potrzeb produkcji ogrodniczej, głównie sadzonek i kwiatów. Stosowany jest głównie tam, gdzie wskazane jest utrzymywanie stałej wilgotności względnej powietrza (RH). Utrzymanie wilgotności i temperatury na optymalnym poziomie przyczynia się do poprawy jakości plonów.

System ten ma ogromną przewagę nad systemami niskociśnieniowymi, gdyż zawiera specjalne dysze atomizujące, które powodują rozbicie wody na cząsteczki o średniej wielkości około 10 mikronów, dzięki czemu uzyskuje się bardzo delikatną mgłę, która rozprzestrzenia się po szklarni nie powodując moczenia roślin. Mała średnica cząsteczek powoduje ich szybkie odparowanie, dzięki temu możliwe jest uzyskanie spadku temperatury nawet o kilka °C.

blank
blank

System zasilany jest przez agregat wyposażony w wysokociśnieniową pompę tłokową. Woda sprężana jest w systemie do ciśnienia 60, 70 lub 120 bar (zależnie od typu systemu) i doprowadzana przewodami stalowymi lub elastycznymi do dysz. Linie zamgławiające również mogą być wykonane z przewodów elastycznych lub rurek ze stali nierdzewnej.
Sterowanie systemem odbywa się na podstawie pomiaru wilgotności sondą stanowiącą element systemu lub w oparciu o pomiar zewnętrzny,  np. z komputera klimatycznego.

Wysokociśnieniowe systemy zamgławiające Opis | Video

blank

ZBIORNIKI STALOWE NA WODĘ

Zbiorniki stalowe budowane są z płyt ocynkowanej blachy falistej. Umożliwiają gromadzenie wody do celów nawodnieniowych i zapewniają utrzymanie odpowiedniej jej rezerwy, ponadto służą do napowietrzenia i ogrzania wody. Mogą być wykorzystywane również jako zbiorniki przeznaczone do zbierania drenażu w uprawach z recyrkulacją. Oferujemy zbiorniki o objętości od 9 do 1775 m3, o różnych średnicach i wysokościach.

Szczelność zbiornika zapewnia wkład uszczelniający układany na poliestrowej wyściółce ochronnej. Odmienne wkłady stosuje się do wody czystej i wody z nawozami. Napełnianie i pobieranie zgromadzonej wody następuje najczęściej przy pomocy rur prowadzonych ponad górną krawędzią zbiornika. Istnieje jednak możliwość zamówienia gotowych wyjść w dnie wkładu uszczelniającego. Mają one kształt stożka ze wzmocnioną podstawą wklejoną w dno powłoki.

blank
blank

Istnieje możliwość zakupu wyposażenia dodatkowego w postaci pokrywy antyglonowej. Zależnie od lokalizacji i średnicy zbiornika, stosowane są pokrywy nakładane lub pływające. Opcją uzupełniającą jest też dodatkowa warstwa ochronna, która zabezpiecza przed korozją najniżej położony pierścień z płyt stalowych. Takie rozwiązanie stosuje się dla zbiorników pracujących w ciężkich warunkach i agresywnym środowisku.

Zbiorniki na wodę

Sterylizatory_UV_1

STERYLIZATORY UV DRENAŻU

Drenaż zbierany z uprawy w systemie z obiegiem zamkniętym (recyrkulacja), przed skierowaniem do ponownego użycia w systemie nawożenia, musi zostać oczyszczony i odkażony. Do dezynfekcji wykorzystuje się promieniowanie ultrafioletowe emitowane w dawce zapewniającej trwałą dezaktywację wszelkich bakterii, wirusów, pleśni i ich zarodników. Źródłem promieniowania są lampy w formie rur kwarcowych emitujące światło ultrafioletowe.

Urządzenia dezynfekcyjne wyposażone są w potrzebną liczbę lamp UV stosownie do objętości drenażu (w zakresie 0,5 – 50 m3/h) i stopnia jego zanieczyszczenia (transmisja 5 – 95%). Lampy wyposaża się w elektroniczne startery gwarantujące ich długą żywotność.
Proces sterylizacji jest w pełni skomputeryzowany. Oprócz bieżącej kontroli procesu dezynfekcji, automatycznemu sterowaniu podlegają również czynności związane z czyszczeniem komór radiacyjnych roztworem kwasu oraz płukaniem filtra piaskowego, który stanowi składnik instalacji.

blank
blank

Standardowo urządzenia  dezynfekcyjne wyposażane są w zabezpieczenia alarmowe, np. na wypadek niewłaściwego przepływu lub zmiany radiacji.
Sterylizator UV obsługiwany jest lokalnie z klawiatury komputera sterującego, może także zostać podłączone do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem Synopta.

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 (22) 336 90 40 lub
Napisz do nas