IRRIGARDEN

Prezentacja programu

blank

IRRIGARDEN

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy polski program komputerowy służący do projektowania systemów nawadniających na terenach zieleni. Program przeznaczony jest dla projektantów i firm instalatorskich. Celem, jaki przyświecał nam w trakcie projektowania programu, była potrzeba stworzenia sprawnego narzędzia, za pomocą którego można wykonać ofertę dla potencjalnego klienta. Do obsługi programu niezbędna jest wiedza z zakresu projektowania instalacji nawadniających – użytkownik decyduje o wyborze urządzeń nawadniających, doborze średnic rur, przewodów elektrycznych itd. Program natomiast automatycznie wykonuje zestawienie materiałów użytych w projekcie i przedstawia je w postaci gotowych kosztorysów (zbiorczego i z podziałem na sekcje nawadniające). Pozwala to znacznie skrócić czas wykonywania projektu, a wynik w postaci wydruków komputerowych, zawierających plan instalacji i kosztorys, czyni ofertę bardzo czytelną dla klienta.

Baza danych

Baza danych zawiera elementy będące w aktualnej ofercie handlowej firmy TANAKE. Aktualizacje bazy danych przeprowadzane są cyklicznie (min. raz na sezon) i udostępniane użytkownikom programu. Baza danych przedstawia parametry techniczne elementów, numery katalogowe, zdjęcia oraz ceny. Wyszukiwanie elementów ułatwia zastosowanie filtrów z podziałem na kategorie. Użytkownik ma możliwość przypisywania własnych cen elementów.

blank
blank

Plan terenu

Plan terenu może być narysowany w programie za pomocą dostępnych kształtów i wypełnień lub może być wstawiony do programu w postaci pliku graficznego (formaty bmp, png, jpg, jpeg, tif). Często stosowane jest połączenie obu metod, tzn. na wstawionym do programu pliku zawierającym plan terenu obrysowywuje się kontury elementów, a następnie przypisuje im wypełnienia. Pozwala to ukryć nieporządane elementy terenu, które pogarszają przejrzystość projektowanej instalacji.

Plan instalacji nawadniającej

Na przygotowanym planie terenu projektuje się instalację nawadniającą wg następującego schematu:

 • zadajemy parametry źródła wody do nawodnień (ciśnienie robocze, wydajność) oraz nanosimy jego lokalizację na plan terenu,
 • nanosimy na plan terenu odpowiednie elementy projektowanego systemu nawadniającego poprzez ich wybór z bazy danych,
 • dokonujemy podziału naniesionych elementów systemu na sekcje nawadniające (program ostrzega użytkownika w przypadku utworzenia sekcji przekraczającej wydajność źródła wody),
 • rysujemy trasy przebiegu rur oraz kabli elektrycznych,
 • program przeprowadza zadane przez użytkownika obliczenia hydrauliczne (średnice rur) i elektryczne (przekroje kabli) – akceptacja wyników obliczeń należy do użytkownika.

Na tym kończy się merytoryczna praca nad projektem. Dalsze czynności związane z przygotowaniem kosztorysów i planem instalacji nawadniającej wykonywane są przez program IRRIGARDEN.

blank

Wydruki

PLAN INSTALACJI – rysunek przedstawiający projektowaną instalację nawadniającą oraz tabelkę z danymi o projekcie. Rysunek można wydrukować na drukarce lub ploterze, wybierając odpowiedni format i orientację papieru oraz skalę rysunku, lub zamienić go na plik .pdf (za pomocą dostępnych programów komputerowych). Opcje wydruku umożliwiają włączanie lub wyłączanie: wstawionego planu terenu, wypełnienia obszaru „trawnik” oraz linii siatki. W przypadku rysunków większych od dostępnego formatu papieru program umożliwia wydruk wybranych fragmentów rysunku.

blank
blank

INFORMACJE O PROJEKCIE – zestawienie parametrów projektowanego systemu nawadniającego zawierające: parametry źródła wody (ciśnienie, wydajność), parametry sekcji nawadniających (nr sekcji, opis, kolor linii na planie, wydajność, ilość urządzeń), elementy składowe użytych zestawów połączeniowych (nazwa na planie, elementy składowe).

KOSZTORYS Z PODZIAŁEM NA SEKCJE – zestawienie materiałów w rozbiciu na utworzone w projekcie sekcje nawadniające. Ta forma przydatna jest przy montażu instalacji w terenie, a także przy etapowej realizacji projektu. Do zestawienia można dołączyć elementy systemu nawadniającego nie umieszczone na planie, poprzez ich wybór z bazy danych. Zestawienie zawiera numery katalogowe i ceny jednostkowe oraz łączny koszt instalacji netto i brutto. Zestawienie można edytować w programie MS Word.

blank
blank

KOSZTORYS ZBIORCZY – sumaryczne zestawienie materiałów. Ta forma przydatna jest do składania zamówienia materiałów. Zestawienie zawiera numery katalogowe i ceny jednostkowe oraz łączny koszt instalacji netto i brutto. Zestawienie można edytować w programie MS Word.

Folder reklamowy | Nowości i zmiany w wersji 4.0

 

30-dniowa wersja demo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem. Poniżej zamieszczamy link do pobrania 30-dniowej wersji demo. Wersja demo posiada pełną funkcjonalność lecz ograniczoną ilość produktów w bazie danych (po jednym produkcie z każdej kategorii). Kompletną bazę danych zawiera wersja płatna. Baza jest aktualizowana co sezon i udostępniana użytkownikom programu.

Wersja demo dla Windows Vista/7/8/10/11

 

Zakup programu

Cena programu wynosi 1107,00 PLN (cena netto: 900,00 PLN). Program jest kompatybilny z komputerami PC wyposażonymi w systemem operacyjny Windows w wersji od 7 do 11 (kompatybilność z emulatorami systemu Windows dla komputerów Mac nie została przetestowana i nie jest wspierana). Zakup programu upoważnia do instalacji na jednym stanowisku komputerowym. Zakupiony program nie podlega zwrotowi (prosimy o przemyślany zakup i uprzednie przetestowanie wersji demo przed podjęciem decyzji o zakupie).
W celu zamówienia programu prosimy wysłać poniższy formularz z danymi do faktury. Po otrzymaniu zamówienia prześlemy Państwu fakturę proforma do wykonania przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty udostępnimy link do pobrania programu z naszego serwera.

  Prześlij zamówienie

  Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 (22) 336 90 40 lub
  Napisz do nas