Osprzęt nawadniania

Sterowanie

STEROWANIE AUTOMATYCZNE

Automatyczne sterowanie systemem nawadniającym składa się z następujących elementów:

 • sterownika czasowego
 • czujnika (opcjonalnie)
 • zaworów elektromagnetycznych
 • kabli sterujących

Sterowniki czasowe – ze względu na rodzaj zasilania, dzielą się na: bateryjne i zasilane prądem zmiennym 230 V. Sterowniki bateryjne zasilane są za pomocą baterii 9 V, które w normalnych warunkach eksploatacyjnych wystarczają na cały sezon wegetacyjny. Sterowniki 230 V AC zasilane są z sieci elektrycznej prądem zmiennym 230 V. Sterowniki te posiadają wbudowany (lub dołączany)  transformator, redukujący napięcie na wyjściu do 24 V. O wyborze właściwego rodzaju sterownika decyduje dostępność do sieci elektrycznej. Programowanie sterownika polega na określeniu częstotliwości nawadniania (dni tygodnia, w których nawadnianie ma być realizowane), czasów startu nawadniania w ciągu dnia oraz czasu pracy zaworów. Standardowo czas pracy zaworów można ustawić od 1 minuty do kilku/kilkunastu godzin. Sterowniki specjalne, stosowane do obsługi systemów zamgławiających, posiadają minimalny czas pracy zaworów od 1 sekundy oraz funkcję pracy w tzw. ramce (nawadnianie pomiędzy określonymi godzinami w ciągu doby z ustalonymi czasami pracy i przerw).

Strony katalogowe

Sterownik
blank

Czujniki – są to urządzenia służące do czasowego zawieszania realizacji programu nawadniającego, na czas oddziaływania czynnika dyskwalifikującego nawadnianie (opad deszczu, wysoka wilgotność podłoża, temperatura, wiatr). Najbardziej popularne są czujniki opadu deszczu,  powszechnie stosowane w systemach nawadniających na terenach zieleni. Oferujemy także czujnik wilgotności gleby.

Strony katalogowe

Zawory elektromagnetyczne – służą do otwierania i zamykania dopływu wody do urządzeń nawadniających (zraszaczy, mikrozraszaczy, linii kroplujących, kroplowników indywidualnych). Zwykle zawory skonfigurowane są jako normalnie zamknięte. Otwarcie zaworu następuje po otrzymaniu sygnału ze sterownika czasowego. Występują także zawory normalnie otwarte (np. do płukania filtrów żwirowych). Zawory takie kompletuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego osprzętu do zaworu hydraulicznego.

Strony katalogowe

blank
blank

Kable sterujące – służą do przekazywania sygnałów ze sterownika czasowego do zaworów elektromagnetycznych oraz podłączania czujników. W systemach nawadniających napięcie przenoszone przez kable sterujące wynosi 24 V. Jeżeli zawory elektromagnetyczne montowane są w studzienkach osłonowych na zewnątrz, kabel sterujący powinien być przystosowany do układania w ziemi, a do połączeń należy używać wodoszczelnych konektorów.

Strony katalogowe

Dla dużych terenów zieleni lub wielu rozproszonych obiektów pozostających pod opieką jednego administratora istnieją systemy centralnego sterowania umożliwiające sterowanie nawadnianiem jednego lub kilku obszarów centralnie z jednego komputera PC. System centralnego sterowania może monitorować oraz automatycznie dopasowywać pracę systemu i czasy nawadniania w odpowiedzi na zmieniające się warunki w samym systemie, jak również w jego otoczeniu (zmiany pogodowe, uszkodzenia rurociągu itp.) oraz w oparciu o parametry zdefiniowane przez operatora systemu.

Strony katalogowe

blank
blank

Do sterowania bardziej złożonymi systemami nawadniania w obiektach szklarniowych, a także w szkółkach roślin ozdobnych i szkółkach leśnych wykorzystuje się tzw. komputery nawodnieniowe. Komputer nawodnieniowy steruje procesem nawadniania i nawożenia. Posiada możliwość kontroli dużej liczby zaworów oraz możliwość podziału zaworów na kilka grup zaworowych. Komputery przystosowane są do pomiaru wielkości przepływu, wartości EC i pH oraz parametrów pogodowych. Współpracują ze wszystkimi rodzajami systemów nawadniających. Istnieje możliwość podłączenia ich do komputera PC ze specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym wygodniejszą obsługę i gromadzenie danych.

Więcej informacji o komputerach nawodnieniowych zostało przedstawionych w zakładce TECHNIKA SZKLARNIOWA

FILTRACJA WODY

Filtracja wody jest procesem zwiększającym niezawodność systemu nawadniającego w przypadku występowania w niej zanieczyszczeń mogących spowodować niedrożność urządzeń nawadniających. Dobór odpowiedniego typu filtra uzależniony jest od rodzaju systemu (zraszanie, zamgławianie, nawadnianie kroplowe) oraz rodzaju zanieczyszczeń i stopnia zanieczyszczenia źródła wody.

Wyróżniamy następujące rodzaje filtrów:

 • filtry siatkowe
 • filtry dyskowe
 • filtry żwirowe
Filtracja
blank

Filtry siatkowe stosowane są do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych. Elementem filtrującym jest wkład w postaci walca z siateczki o oczkach odpowiedniej wielkości, podawanych w mikronach lub stopniach mesh (liczba otworów filtrujących na 1 cal bieżący). Woda przepływając przez wkład siatkowy oczyszcza się z zanieczyszczeń większych od oczek siatki. Ze względu na stosunkowo małą powierzchnię filtracyjną stosowane są do oczyszczania wody o małym stopniu zanieczyszczenia.

Oferujemy filtry siatkowe z ręcznym płukaniem wkładu 3/4″ – 2″ oraz filtry siatkowe półautomatyczne 3″

Strony katalogowe

a także filtry siatkowe z automatycznym płukaniem wkładu 2″ – 4″

Opis urządzenia

Filtry dyskowe stosowane są do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych. Elementem filtrującym jest wkład w postaci walca z ponacinanych plastikowych krążków osadzonych na trzpieniu. Ilość krążków i liczba nacięć stanowi o stopniu filtracji i jest podawana w mikronach lub stopniach mesh (liczba otworów filtrujących na 1 cal bieżący). Woda przepływając przez wkład dyskowy oczyszcza się z zanieczyszczeń większych od nacięć dysków. Wkłady dyskowe posiadają większą powierzchnię filtracyjną od wkładów siatkowych.

Oferujemy filtry dyskowe z ręcznym płukaniem wkładu 3/4″ – 3″

Strony katalogowe

oraz filtry dyskowe z automatycznym płukaniem wkładu 2″ – 3″

Opis urządzenia

blank
blank

Filtry żwirowe stosowane są do usuwania zanieczyszczeń biologicznych, głównie w postaci glonów, rozwijających się w otwartych zbiornikach wodnych. Elementem filtrującym jest wkład w postaci złoża żwirowego o odpowiedniej granulacji, które zatrzymuje zanieczyszczenia znajdujące się w przesączającej się wodzie. Filtry żwirowe mogą być również stosowane do usuwania z wody żelaza wytrąconego, poprzez napowietrzanie, do postaci kłaczków. Zaleca się stosowanie za filtrem żwirowym filtra dyskowego w celu usunięcia drobniejszych zanieczyszczeń przepływających przez złoże żwirowe. Płukanie wkładu może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny.

Strony katalogowe

Nawozenie

NAWOŻENIE

System nawadniający umożliwia podawanie roślinom, wraz z wodą, środków odżywczych w postaci nawozów płynnych. Do tego celu służą dozowniki nawozów, które ze względu na sposób napędu dzielimy na dwie grupy:

 • dozowniki z napędem wodnym, w tym:
  – dozowniki inżektorowe
  – dozowniki proporcjonalne
 • dozowniki z napędem elektrycznym

Dozowniki inżektorowe dozują pożywkę w ilości wprost proporcjonalnej do ciśnienia wody w rurociągu głównym. Dozownik montowany jest na by-passie rurociągu głównego. Część wody przepływająca przez dozownik powoduje ruch tłoka umożliwiając zasysanie pożywki ze zbiornika i jej wtrysk do rurociągu głównego.

Opis urządzenia

blank
blank

Dozowniki proporcjonalne dozują pożywkę w ilości wprost proporcjonalnej do objętości wody przepływającej przez dozownik w jednostce czasu. Dozownik montowany jest na rurociągu głównym lub na by-passie, ale wtedy w czasie nawożenia cały przepływ kierowany jest na dozownik. Woda wpływająca na dozownik powoduje ruch tłoka umożliwiając zasysanie pożywki ze zbiornika, wymieszanie jej z wodą w komorze dozownika i wtrysk mieszanki do rurociągu poniżej dozownika.

Dozownik D25 GL2 (przepływ do 2,5 m3/h)

Dozownik D3 GL2 (przepływ do 3 m3/h)

Dozownik D45 (przepływ do 4,5 m3/h)

Dozownik D9 GL2 (przepływ do 9 m3/h)

Dozownik D20 GL2 (przepływ do 20 m3/h)

Dozownik D30 GL1 (przepływ do 30 m3/h)

Strony katalogowe

Dozowniki z napędem elektrycznym dozują pożywkę w ilości odpowiadającej wydajności zastosowanej pompy dozującej, która może być regulowana za pomocą servomotora lub przetwornicy częstotliwości.  Dozownik montowany jest na by-passie rurociągu głównego. Sterowanie nawożeniem może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny. Układ nawożenia może być wyposażony w sensor pH, sensor EC i miernik przepływu, co pozwala na sterowanie nawożeniem w oparciu o pH i EC łącznie lub na podstawie proporcji objętości wtryskiwanego nawozu do objętości wody w rurociągu głównym. Dozowniki z napędem elektrycznym, ze względu na wysoki koszt i dużą wydajność stosowane są w instalacjach o dużym przepływie wody. Zaletą tych urządzeń, w porównaniu do dozowników napędzanych wodą, jest brak strat ciśnienia wody w instalacji powodowanych napędem dozownika.

Opis układu

blank
blank

Oprócz urządzeń wymienionych powyżej posiadamy w ofercie mieszalniki nawozowe mające zastosowanie w produkcji upraw szklarniowych. Więcej informacji na ten temat przedstawiamy w zakładce TECHNIKA SZKLARNIOWA

ELEMENTY POŁĄCZENIOWE, RURY i OSPRZĘT

Aby zastosowane urządzenia do nawadniania tworzyły system nawadniający niezbędne jest ich połączenie za pomocą rur i złączek oraz uzuzpełnienie o wymagane elementy osprzętu. Zaliczamy do niego m. in.: studzienki, regulatory ciśnienia, zawory (kulowe, zwrotne, czerpalne, odpowietrzające i napowietrzające), manometry, taśmy teflonowe, itp. Pomocne przy wykonywaniu systemów są też różnego rodzaju narzędzia, jak np. obcinarka do rur. Dodatkowo, system nawadniający można wyposażyć w hydranty ogrodowe w postaci studzienki z zaworem kulowym lub zaworu szybkozłącznego.

Strony katalogowe

blank
blank

ZBIORNIKI STALOWE NA WODĘ

Zbiorniki stalowe budowane są z płyt ocynkowanej blachy falistej. Umożliwiają gromadzenie wody do celów nawodnieniowych i zapewniają utrzymanie odpowiedniej jej rezerwy, ponadto służą do napowietrzenia i ogrzania wody. Mogą być wykorzystywane również jako zbiorniki przeznaczone do zbierania drenażu w uprawach z recyrkulacją. Oferujemy zbiorniki o objętości od 9 do 1775 m3, o różnych średnicach i wysokościach.

Więcej informacji o zbiornikach na wodę zostało przedstawionych w zakładce TECHNIKA SZKLARNIOWA

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 (22) 336 90 40 lub
Napisz do nas