NAWADNIANIE I TECHNIKA SZKLARNIOWA

IRRIGARDEN

 

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy polski program komputerowy służący do projektowania systemów nawadniających na terenach zieleni. Program przeznaczony jest dla projektantów i firm instalatorskich. Celem, jaki przyświecał nam w trakcie projektowania programu, była potrzeba stworzenia sprawnego narzędzia, za pomocą którego można wykonać ofertę dla potencjalnego klienta. Do obsługi programu niezbędna jest wiedza z zakresu projektowania instalacji nawadniających – użytkownik decyduje o wyborze urządzeń nawadniających, doborze średnic rur, przewodów elektrycznych itd. Program natomiast automatycznie wykonuje zestawienie materiałów użytych w projekcie i przedstawia je w postaci gotowych kosztorysów (zbiorczego i z podziałem na sekcje nawadniające). Pozwala to znacznie skrócić czas wykonywania projektu, a wynik w postaci wydruków komputerowych, zawierających plan instalacji i kosztorys, czyni ofertę bardzo czytelną dla klienta.

BAZA DANYCH

Baza danych zawiera elementy będące w aktualnej ofercie handlowej firmy TANAKE. Aktualizacje bazy danych przeprowadzane są cyklicznie (min. raz na sezon) i udostępniane użytkownikom programu. Baza danych przedstawia parametry techniczne elementów, numery katalogowe, zdjęcia oraz ceny. Wyszukiwanie elementów ułatwia zastosowanie filtrów z podziałem na kategorie. Użytkownik ma możliwość przypisywania własnych cen elementów.

 

 

PLAN TERENU

Plan terenu może być narysowany w programie za pomocą dostępnych kształtów i wypełnień lub może być wstawiony do programu w postaci pliku graficznego (formaty bmp, png, jpg, jpeg, tif). Często stosowane jest połączenie obu metod, tzn. na wstawionym do programu pliku zawierającym plan terenu obrysowywuje się kontury elementów, a następnie przypisuje im wypełnienia. Pozwala to ukryć nieporządane elementy terenu, które pogarszają przejrzystość projektowanej instalacji.

 

 

PLAN INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ

Na przygotowanym planie terenu projektuje się instalację nawadniającą wg następującego schematu:

- zadajemy parametry źródła wody do nawodnień (ciśnienie robocze, wydajność) oraz nanosimy jego lokalizację na plan terenu,
- nanosimy na plan terenu odpowiednie elementy projektowanego systemu nawadniającego poprzez ich wybór z bazy danych,
- dokonujemy podziału naniesionych elementów systemu na sekcje nawadniające (program ostrzega użytkownika w przypadku utworzenia sekcji przekraczającej wydajność źródła wody),
- rysujemy trasy przebiegu rur oraz kabli elektrycznych,
- program przeprowadza zadane przez użytkownika obliczenia hydrauliczne (średnice rur) i elektryczne (przekroje kabli) - akceptacja wyników obliczeń należy do użytkownika.

Na tym kończy się merytoryczna praca nad projektem. Dalsze czynności związane z przygotowaniem kosztorysów i planem instalacji nawadniającej wykonywane są przez program IRRIGARDEN.

 

WYDRUKI

PLAN INSTALACJI - rysunek przedstawiający projektowaną instalację nawadniającą oraz tabelkę z danymi o projekcie. Rysunek można wydrukować na drukarce lub ploterze, wybierając odpowiedni format i orientację papieru oraz skalę rysunku, lub zamienić go na plik .pdf (za pomocą dostępnych programów komputerowych). Opcje wydruku umożliwiają włączanie lub wyłączanie: wstawionego planu terenu, wypełnienia obszaru „trawnik” oraz linii siatki. W przypadku rysunków większych od dostępnego formatu papieru program umożliwia wydruk wybranych fragmentów rysunku.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE - zestawienie parametrów projektowanego systemu nawadniającego zawierające: parametry źródła wody (ciśnienie, wydajność), parametry sekcji nawadniających (nr sekcji, opis, kolor linii na planie, wydajność, ilość urządzeń), elementy składowe użytych zestawów połączeniowych (nazwa na planie, elementy składowe).

KOSZTORYS Z PODZIAŁEM NA SEKCJE – zestawienie materiałów w rozbiciu na utworzone w projekcie sekcje nawadniające. Ta forma przydatna jest przy montażu instalacji w terenie, a także przy etapowej realizacji projektu. Do zestawienia można dołączyć elementy systemu nawadniającego nie umieszczone na planie, poprzez ich wybór z bazy danych. Zestawienie zawiera numery katalogowe i ceny jednostkowe oraz łączny koszt instalacji netto i brutto. Zestawienie można edytować w programie MS Word.

 

KOSZTORYS ZBIORCZY – sumaryczne zestawienie materiałów. Ta forma przydatna jest do składania zamówienia materiałów. Zestawienie zawiera numery katalogowe i ceny jednostkowe oraz łączny koszt instalacji netto i brutto. Zestawienie można edytować w programie MS Word.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem. Poniżej zamieszczamy linki do pobrania 30-dniowej wersji demo. Wersja demo posiada pełną funkcjonalność lecz ograniczoną ilość produktów w bazie danych (po jednym produkcie z każdej kategorii). Kompletną bazę danych zawiera wersja płatna. Baza jest aktualizowana co sezon i udostępniana użytkownikom programu.

Wersja demo dla Windows 2000/XP | Wersja demo dla Windows Vista/7/8

Windows XP powinien być zaktualizowany do możliwie najnowszych service pack. W przypadku problemów z uruchomieniem programu należy zainstalować dodatkowo biblioteki Microsoft.

Cena programu wynosi 450,00 PLN netto + 23% VAT (cena brutto: 553,50 PLN). W przypadku zamówienia kurierem doliczamy koszt przesyłki (istnieje możliwość przesłania programu e-mailem po uprzednim dokonaniu przedpłaty). W celu zamówienia programu prosimy wysłać e-mail z danymi do faktury na adres: nts@tanake.com.pl

Folder reklamowy | Nowości i zmiany w najnowszej wersji 4.0

 
NASI PARTNERZY
 • 01 rainbird.png
 • 02 naandanjain.png
 • 03 toro.png
 • 04 bermad.png
 • 05 galcon.png
 • 07 amiad.png
 • 07 yamiteli.png
 • 08 dosatron.png
 • 09 irritec.png
 • 10 palaplast.png
 • 11 hortimax.png
 • 12 vostermans.png
 • 13 idrotech.png
 • 14 genap.png
 • 15 rathmakers.png

Mapa stronyRegulamin, Zwroty & Polityka Prywatności |  © 2017 Tanake Wszelkie prawa zastrzeżone.